Op vrijdag 6 mei mocht De Landgenoten haar werking als coöperatie voorstellen tijdens een ontmoetingsmoment georganiseerd door Coopkracht. Verschillende coöperaties uit diverse sectoren stelden hun werking voor aan medewerkers van de administratie en het kabinet van minister Crevits. Crevits was op dat moment namelijk ook minister van Werk en Sociale Economie. Het werd een boeiende ontmoeting die de kracht en eigenheid van het coöperatief ondernemen onder de aandacht bracht.

Het coöperatieve ondernemingsmodel bestaat in alle maten en vormen. Er zijn verschillende types (bv. burgercoöperatie, werkerscoöperatie…), een mogelijke combinatie met een sociale onderneming en wel of geen actieve focus op een duurzaamheidsthema. Dat maakt het soms moeilijk om deze unieke ondernemingsvorm te vatten en te beoordelen. Toch delen coöperaties vaak dezelfde waarden. Waarden die noodzakelijk zijn voor de (sociale) economie van morgen. Uit de presentaties van de aanwezige coöperaties, zoals Tweeperenboom, Tintelijn en Bike&Co bleek dat coöperatief ondernemen gebaseerd is op krachten bundelen. Op creativiteit en elkaar ondersteunen. Op grote en kleine coöperaties.

De Landgenoten kent voor het overgrote deel burgers als A-aandeelhouders en organisaties als (stichtende) B-aandeelhouders. De Landgenoten focust heel uitdrukkelijk op duurzame landbouw en hecht belang aan de opbouw van het sociaal weefsel rond en op een boerderij. Tot slot is De Landgenoten een sociale onderneming: dat is geen detail. Het is de kern van ons ondernemerschap, want we beogen een positief effect op het milieu, de maatschappij en de mens. Dit sociaal ondernemerschap vertaalt zich ook in onze statuten: in het dividend dat maximaal 6% mag bedragen, in de onbezoldigde bestuursmandaten en in het feit dat een uittredend vennoot maximaal de oorspronkelijke inbreng kan terugkrijgen om maar enkele criteria voor coöperaties te noemen.

Vaak krijgen we vragen van mensen die graag willen investeren maar in de toekomst als uittredend vennoot meer zouden willen ontvangen dan de oorspronkelijke inbreng. Dan leggen we uit waarom we deze keuze maken.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die bereid zijn om mee te stappen in ons sociaal ondernemerschap. Die begrijpen dat we streven naar een maatschappelijke meerwaarde, dat we bioboeren kansen willen geven, dat we landbouwgrond willen beschermen en bestemmen voor bio voor altijd. Dat vertaalt zich niet in een paar euro’s meer, wel in zichtbare en concrete meerwaarde voor ons, voor onze kinderen en kleinkinderen en voor de vele toekomstige generaties.

Hartelijk dank aan Coopkracht om ons de kans te geven de bevlogenheid van onze aandeelhouders te mogen presenteren.