Terwijl Europa zich als doel stelt om 25% van het landbouwareaal om te schakelen naar bio tegen 2030, en de vergrijzende en uitdunnende landbouwpopulatie Europa zorgen baart, zien we dat in Vlaanderen het bio-areaal nog steeds geen 2% haalt en het aantal boeren ook hier sterk daalt. Desondanks wordt de toegang tot grond voor nieuwe en agro-ecologische boeren bemoeilijkt.

De moeilijke toegang tot landbouwgrond voor boer(inn)en vormt één van de belangrijkste drempels om een agro-ecologisch bedrijf te starten, uit te breiden, veilig te stellen en te verduurzamen. Grond blijkt te duur, te snel verkocht, omgevormd tot paardenwei of tuin, of ongeschikt wegens beperkende wetgeving.

De Landgenoten en FIAN verwierven inzicht in de grondproblematiek en wensen samen met Wervel, BioForum en Voedsel Anders te komen tot beleidsaanbevelingen om de toegang tot grond voor agro-ecologische boer(inn)en te vergemakkelijken. Via een online workshop willen we werken aan een gedeeld en toekomstgericht beleidsadvies.

Voor wie?

We richten ons naar de agro-ecologische gemeenschap: actieve en toekomstige boer(inn)en enerzijds en experts uit specifieke vakgebieden anderzijds.

Praktisch

De online workshop vindt plaats op vrijdag 12 maart 2021 van 10u tot 12u30.

Het thema 'toegang tot grond' wordt onderverdeeld in een aantal subthema's. Bij je inschrijving geef je aan welke twee thema's je voorkeur hebben. We formuleren per thema uitdagende en verrassende beleidsaanbevelingen als start om te komen tot een boeiende en relevante discussie.

Een zoom-link volgt na inschrijving.

Inschrijven kan tot en met woensdag 10 maart via www.voedsel-anders.be

logo Erasmus+ en H2020 Ruralization