Lieve Sint,

Wie zoet is krijgt lekkers.

En of we het afgelopen jaar zoet geweest zijn met het werken aan ‘vrije grond’ in Vlaanderen!

Sinds 2020 mogen we écht van gans Vlaanderen spreken.

Het jaar was nog maar net gestart, toen de stichting een schenking van 8 hectare landbouwgrond mocht ontvangen in Ichtegem. Meteen ook een eerste project in West-Vlaanderen. Bioboeren Ruth en Renaat mogen gerust zijn: de grond waar zij op boeren, zal voor eeuwig biologisch blijven. ’t Es nog al nie na de wuppe.

Restte ons enkel nog ‘voet aan de grond’ in Limburg. Nu het einde van het jaar in zicht is, zijn we ook daar zeker van. Begin 2021 gaan we de akte tekenen voor de aankoop van 8,5 ha boomgaard in het Haspengouwse Wellen. Het betekent zowaar een verdubbeling van het totale Landgenoten-areaal op een één jaar tijd! Vies af.

En er was nòg heuglijk nieuws: we weten intussen dat de stichting vanaf 2021 erkend wordt als beweging en gedurende vijf jaar middelen krijgt om met burgers aan de slag te gaan.

Gronden in gemeenschappelijk bezit krijgen, dat doe je immers niet alleen.

We zijn ontzettend dankbaar voor al die aandeelhouders, schenkers, vrijwilligers en ambassadeurs die zich nu al ‘Landgenoot’ noemen. Laat ons deze groep mensen ook binnen afzienbare tijd verdubbelen.

Van onze ambitie om te groeien naar een lokaal verankerde beweging, terug naar het bewogen jaar 2020.

De corona-uitbraak deed de vraag naar korteketenproducten pieken. Het legde de kwetsbaarheid bloot van een te zeer op export gerichte landbouwindustrie. En tussen de berichten door over hoe we alles moeten herlanceren, verschenen scherpe opinies over de link tussen ons voedsel- en landgebruiksysteem en de uitbraak van zulke pandemieën.

De redenen om het anders te doen, blijven zich opstapelen. Het voedt onze goesting om op het terrein het verschil te maken.

 

Wat u ons mag brengen, beste Sint?

Een nieuwe aanwinst voor het team: een 100% gemotiveerde halftijdse collega voor de stichting om onze communicatie naar een nieuw niveau te tillen.

Nog veel meer eigenaren, boeren en burgers die we met mekaar kunnen verbinden.

En een moment om ongedwongen van gedacht te wisselen met al die Landgenoten. Een belofte die we tijdens de Algemene Vergadering in juni maakten. Van zodra het opnieuw kan, spreken we af. Ergens ten velde…

Van harte,

Annelies, Petra & Evert