In Nederland hebben vertegenwoordigers van 18 organisaties die in de landbouw actief zijn een tien-punten-plan overhandigd aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en aan de Minister van Natuur en Stikstof. Dit Nederlandse tien-punten-plan omvat een ijzersterke integrale langetermijnvisie voor de landbouw. Boerenforum wil nu bekijken hoe de lijst van principes en maatregelen er precies moet uitzien in een Vlaamse versie van dit tien-punten-plan.

Alleen een totale omslag in beleid, met een combinatie van maatregelen, kan een ommezwaai van ons landbouw- en voedselsysteem betekenen. Boerenforum wil dus hun Nederlandse collega’s geluk wensen met hun initiatief en oproepen om in eigen land ook te gaan voor een even degelijk onderbouwde, integrale langetermijnvisie. Boerenforum roept daarom alle boerinnen, boeren en landwerkers op om hun steun te betuigen. Wil je meewerken aan  het Vlaams boerenplan, dan kan je contact opnemen met Wim Moyaert, coördinator bij Boerenforum (boerenforum@gmail.com - 0494 624 425).

Ook via dit formulier van Boerenforum kan je steun betuigen, laten weten dat je wil meewerken aan het plan en ook input geven over wat er volgens jou in het Vlaamse Boerenplan vermeld moet worden. 

De principes waarop het plan in Nederland stoelt: 

  • duurzaam boeren kan alleen met eerlijke prijzen
  • pak stikstof aan bij de bron (import van veevoer en kunstmest) i.p.v. met geldverslindende technologie
  • stimuleer grondgebonden landbouw en gesloten kringlopen
  • organiseer voorlichting over gezonde voeding, en geef als overheid zelf het voorbeeld
  • versterk de positie van de boer in de korte keten
  • laat landbouwonderwijs en -onderzoek meewerken aan de transitie
  • zorg voor rechtvaardige, passende en stimulerende wetgeving

Bekijk het volledige persbericht van Boerenforum op hun website.