Droom jij van een stuk grond waarop je jouw landbouwdromen kan laten groeien? Kom dan 7 juli of 4 september om 10u naar de Speurdonkstraat te Mendonk, om daar de 5,1 ha landbouwgrond te ontdekken waarvoor Stad Gent boeren zoekt.

‘Gent wil samen met haar landbouwers bouwen aan een duurzame en meer lokaal verankerde voedseleconomie die rendabel, sociaal en ecologisch is,’ schreef de Gentse schepen van Landbouw, Tine Heyse, onlangs op haar website. ‘Als we dat willen bereiken, is het cruciaal om ook ruimte voor landbouw te blijven voorzien.’ Daarom stelt het OCMW van Gent in Mendonk een stuk van vijf hectaren grond ter beschikking, die tot nu toe vooral gebruikt werd voor akkerbouw en grasland. Via een open oproep wil de stad nu boeren vinden die daar willen experimenteren met duurzame, stadsgerichte landbouw, voor maximaal 30 jaar.

DUURZAAM EN STADSGERICHT 

Dat een bloeiende landbouwsector rondom een stad belangrijk is, wordt gelukkig stilaan duidelijk bij verschillende steden. Lokale besturen zijn immers onmisbaar in de transitie naar een eerlijker, duurzamer en gezonder voedselsysteem. Heel wat steden, gemeenten, OCMW's en andere publieke actoren hebben namelijk landbouwgrond – grond die ze als hefboom kunnen inzetten voor voedselproductie met lokale meerwaarde. 

Gent Grond

Ook de stad Gent wil daar nu op inzetten. Door 5,1 ha OCMW-grond beschikbaar te maken voor boeren die aan de slag willen met biologische productie, korte keten of sociale tewerkstelling, zet de stad een cruciale stap in de overgang naar duurzame landbouw en voedselproductie.

Wil jij meehelpen aan die transitie naar duurzame en stadsgerichte landbouw? Kom dan naar een van de twee terreinbezoeken die door de stad worden georganiseerd, op 7 juli 2023 en 4 september 2023 – beide om 10.00 uur. Tijdens deze bezoeken zal er een mondelinge toelichting worden gegeven over de open oproep en is er gelegenheid om vragen te stellen. Wie weet ontmoet je tijdens een van deze momenten wel iemand waarmee je samen een project op poten wil zetten!

Je kan je kandidaat stellen tot en met 27 oktober 2023 om 12u. Via deze site vind je al de info die je nodig hebt.

 

Ook meehelpen aan de transitie naar gezonde, lokale landbouw? Word aandeelhouder van De Landgenoten. Heeft jouw stad of gemeente ook landbouwgrond in bezit? Wijs hen op onze toolbox om zelf aan de slag te gaan om publieke landbouwgrond te bestemmen voor duurzame landbouw.