Na meer dan veertig jaar boeren, zoekt Hugo Jacobs een overnemer voor zijn biologisch fruitteeltbedrijf in Sint-Truiden. Net zoals 87% van al de landbouwers boven de 50 heeft hij geen opvolger. ‘Zoeken naar een overnemer is een slopende opdracht – zeker als je weet dat de kansen klein zijn om iemand te vinden.’

Jacobs Fruit

Opvolging verzekerd? Voor landbouwers is dat geen garantie meer. Dat weet ook Hugo Jacobs, de biologische fruitteler en imker die op 11 ha in Sint-Truiden kersen, peren en appels kweekt. Hij behoort immers tot die 87% boeren boven de 50 zonder opvolger. Om de toekomst te verzekeren van het bedrijf dat hij in 1982 van zijn vader overnam, gaat hij daarom op zoek naar een opvolger. ‘Ik ben zestig geworden’, vertelt hij. ‘Ik wil graag nog enkele jaren boeren, maar het zou fijn zijn als er de komende tijd al een overnemer kan meedraaien in het bedrijf.’

Niet enkel omdat Hugo doorheen zijn loopbaan veel kennis heeft opgedaan en veel inspanningen heeft geleverd om zijn bedrijf biologisch te maken. Ook omdat hij zich nog goed herinnert hoe moeilijk het was toen hij zelf meer dan 40 jaar geleden het bedrijf overnam. ‘Ik ben vrij jong als zelfstandige begonnen en toen heb ik wel wat fouten gemaakt’, lacht hij. ‘Iemand die je op zo’n moment wat bij de hand kan nemen om de kneepjes van het vak te leren, kan dan enorm handig zijn.’

Bio of bos

Wat voor overnemer hij zoekt? ‘Iemand die de handen uit de mouwen kan steken en geen uren niet telt’, zegt hij nuchter. Bij boeren komt veel kijken, zéker als je het biologisch doet. ‘Ik ben nooit fan geweest van al de chemicaliën die in landbouw gebruikt worden, maar het duurde tot 2012 voordat ik de moed verzameld had om echt de stap te zetten.’ 

Daarom wil Hugo dat zijn bedrijf biologisch blijft. ‘In conventionele landbouw is de trend: groter worden. Hierdoor worden kleinere bedrijven gewoon opgeslorpt. Als ik morgen mijn bedrijf te koop stel aan conventionele landbouwers, dan is de verkoop snel beklonken.’ Zover zal het echter niet komen. Want: ‘Als ik geen opvolger vind, vorm ik mijn bedrijf liever om tot een bos dan terug tot een traditioneel landbouwbedrijf.’

Bloesem en bijtjes

Er zijn verschillende redenen voor die keuze voor bio. Als imker ziet Hugo immers wat pesticiden met onze natuur doet. ‘Bijen zijn een goede barometer om te kijken hoe het met de natuur gesteld is’, zegt hij. ‘En dan zie je dat die het de laatste jaren toch erg moeilijk hebben. Dat wil wat zeggen.’ Daarnaast haalt hij ook klimaat, bodem en voedselvoorziening als reden aan. ‘Met industrieel voedsel heb ik het niet zo dus die voorziening van gezond, kwalitatief voedsel veiligstellen vind ik belangrijk.’

Om dat allemaal te realiseren, moet Hugo dus wel een overnemer vinden. ‘Dat is een slopende opdracht’, geeft hij toe. ‘Zeker als je weet dat de kansen klein zijn om iemand te vinden.’ In het verleden leidde hij al mensen op die volgens hem perfect het bedrijf konden overnemen, maar toch duiken er dan weer obstakels op. ‘Dat financiële aspect is een zware dobber’, beseft hij. Om die reden zocht hij ook De Landgenoten op. ‘Als de gronden uit het bedrijfskapitaal genomen kunnen worden, en in de coöperatie van De Landgenoten worden ondergebracht, wordt het voor een potentiële overnemer veel gemakkelijker.’

Heb je interesse in de overname van deze boerderij? Neem dan contact op met petra@delandgenoten.be. Zij bezorgt jou een vragenlijst die polst naar je opleiding, ervaring en plannen. Samen met Hugo zoeken we naar de meest geschikte kandidaat. De Landgenoten heeft interesse om te investeren in de gronden om de opgebouwde bodemvruchtbaarheid niet verloren te laten gaan. Zo maken we de overname financieel ook lichter. Meer info over het Jacobs Fruit vind je hier.