Aangezien de Nationale Veiligheidsraad ons niet toestaat om op zaterdag 27 juni 2020 onze Algemene Vergadering te houden op de manier waarop we gepland hadden, hebben we besloten de AV virtueel te laten doorgaan.

Immers, de tijd tikt en we willen graag de goedkeuring van onze aandeelhouders ontvangen over jaarrekening, jaarplan en begroting. Later deze zomer organiseren we - tenzij corona ons parten blijft spelen - een activiteit om onze aandeelhouders in het echt te ontmoeten en uitgebreider met hen in gesprek te gaan over De Landgenoten.

Maar dus eerst de officiële Algemene Vergadering van coöperatie De Landgenoten van zaterdag 27 juni 2020.
We starten om 10u met het virtuele onthaal. We sluiten rond 12u.

Alle aandeelhouders ontvangen via mail een link naar een inschrijvingsformulier om zich in te schrijven. Ben je aandeelhouder en heb je geen inschrijvingslink ontvangen, neem dan contact met ons op.

Ter voorbereiding kan je hier onze jaarrekening over 2019 bekijken (onder 'Hoe we werken'). Ook een beknopt inhoudelijk verslag over 2019 en een synthese van onze plannen met bijhorende begroting voor 2020 vind je op die plaats.

Aandeelhouders die vragen hebben bij onze cijfers of onze plannen, kunnen hun vraag aan de AV voorleggen door deze te noteren op het inschrijvingsformulier. Wij geven antwoord op alle vragen tijdens de AV.

Alle mensen die zich vooraf inschrijven via het inschrijvingsformulier, ontvangen tijdig een link waarmee men virtueel toegang verkrijgt tot de AV op het afgesproken tijdstip.

Ondanks het feit dat we virtueel gaan, hopen we velen van jullie te mogen verwelkomen. Ben je verhinderd maar wil je wel graag je stem uitbrengen, vraag dan via de inschrijvingslink een volmachtformulier en bezorg die ons tijdig terug.

Blijf gezond & graag tot dan!