In november 2021 lanceerde het projectteam ILVO-KULeuven-Voorland-Boerenbond een oproep aan de Vlaamse Overheid om zonevreemde ontwikkelingsmogelijkheden in de open ruimte terug te dringen. Een initiatief dat de steun van De Landgenoten kon wegdragen. Op donderdag 12 mei werden FIAN & De Landgenoten op hun beurt uitgenodigd door het Actiefplatform om onze beleidsaanbevelingen voor te stellen.

Landbouwgrond staat erg onder druk in Vlaanderen. Daar zijn intussen vele partijen het over eens. De Landgenoten analyseerde diverse knelpunten die duurzame toegang tot grond belemmeren en formuleerde vervolgens samen met FIAN beleidsaanbevelingen met betrekking tot landbouwgrond onder de vleugels van Voedsel Anders.

Het is fijn te merken dat ook andere partijen zich de druk op landbouwgrond aantrekken en zoeken naar mogelijke oplossingen. Zo focust het Actieplatform Agrarische Herontwikkeling vooral op het oneigenlijk gebruik van landbouwgebouwen en de zonevreemde functiewijzigingen die vandaag vrij eenvoudig verworven kunnen worden.

Op uitnodiging van het Actieplatform ging FIAN donderdag 12 mei onze gemeenschappelijke beleidsnota voorstellen. De nota werd met grote interesse onthaald. Tegelijk weerklonk de vraag waarom de beleidsnota focust op agro-ecologische boeren. Het antwoord is eenvoudig: dat is ons werkdomein en dat zijn de boeren met wie we contact hebben gehad. Maar we beseffen goed dat vele van de aangekaarte knelpunten gelden voor alle boeren. En vele van de aanbevelingen voor alle boeren welkom zouden zijn. We gaan in de komende maanden graag in gesprek met het bredere veld.

Meer info over de beleidsnota toegang tot grond