Voor overlaters en overnemers

Steeds meer mensen van buiten de landbouw hebben interesse in een bestaan als boer. Zeer vaak willen ze een agro-ecologisch bedrijf opstarten met een sterke link naar de lokale consument. Voor hen is het echter zeer moeilijk om toegang te krijgen tot landbouwgrond. Het ontbreekt hen aan netwerk én aan financiële middelen. Tegelijk weten we dat flink wat bioboeren hun bedrijf startten in de jaren 1970 en 1980. Voor deze generatie is de pensioenleeftijd reeds of bijna bereikt. Tijd om naar de nieuwe generatie te kijken.

Daarom organiseert De Landgenoten een eerste netwerkavond over het thema bedrijfsovername/bedrijfsoverdracht. Deze avond is bedoeld voor jonge boeren die een loopbaan als agro-ecologische boer nastreven en voor boeren die overwegen om hun bedrijf over te dragen.

Wat staat er op het programma?

De Landgenoten maakt beide groepen boeren wegwijs in het labyrint dat een overname of overdracht kan lijken. Het hele proces van een bedrijfsoverdracht kan je opdelen in verschillende fases. We benoemen elke fase en  maken duidelijk in welke fase De Landgenoten een rol kan spelen als innovatieve grondpartner. We doen enkele innovatieve praktijken uit andere Europese landen uit de doeken. Samen bekijken we hoe starters een plek kunnen vinden op het veld en bestaande biogronden en biobedrijven biologisch kunnen blijven.

We bieden alle deelnemers de kans om zichzelf voor te stellen en de ruimte om contact te leggen met een potentiële overnemer of overlater. Maar niets moet.

We beschouwen deze netwerkavond als een eerste van een reeks ontmoetingen waarbij kandidaat-overlaters en kandidaat-overnemers de kans krijgen om elkaar te ontmoeten. De volgende ontmoetingen geven we graag samen vorm met de geïnteresseerden.

Praktisch

Deze interactieve avond vindt noodgedwongen virtueel plaats op 26 november. Deze netwerkavond is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Na afloop krijgen deelnemers een lijst met experts mee die gespecialiseerd zijn in bepaalde aspecten van een bedrijfsovername/bedrijfsoverdracht. Deze avond brengt resultaten en inzichten van het H2020-onderzoeksproject Ruralization waaraan De Landgenoten deelneemt, en van een rapport dat De Landgenoten schreef in het kader van het uitwisselingsproject Eramus+ Learning Platform.

WAAR EN WANNEER?

Online op donderdag 26 november 2020

HOE LAAT? 17u-19u15; aanmelden vanaf 16u45

Inschrijven? verplicht via deze link, uiterlijk op 25 november

PRIJS? gratis

EU logo disclaimer

 

 

The project RURALIZATION has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817642. The opinions expressed during this event reflect only the author’s view and in no way reflect the European Commission’s opinions. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the given information.

logo Ruralization

 

logo Erasmus+