Voor overlaters en overnemers

Steeds meer mensen van buiten de landbouw hebben interesse in een bestaan als boer. Zeer vaak willen ze een agro-ecologisch bedrijf opstarten met een sterke link naar de lokale consument. Voor hen is het echter zeer moeilijk om toegang te krijgen tot landbouwgrond. Het ontbreekt hen aan netwerk én aan financiële middelen. Tegelijk weten we dat flink wat bioboeren hun bedrijf startten in de jaren 1970 en 1980. Voor deze generatie is de pensioenleeftijd reeds of bijna bereikt. Tijd om naar de nieuwe generatie te kijken.

Daarom organiseert De Landgenoten een netwerkavond over het thema bedrijfsovername/bedrijfsoverdracht. Deze avond is bedoeld voor jonge boeren die een loopbaan als agro-ecologische boer nastreven en voor boeren die overwegen om hun bedrijf over te dragen.

Wat staat er op het programma?

De Landgenoten maakt beide groepen boeren wegwijs in het labyrint dat een overname of overdracht kan lijken. We maken duidelijk welke rol De Landgenoten kan spelen als innovatieve grondpartner en we doen enkele innovatieve praktijken uit andere Europese landen uit de doeken. Samen bekijken we hoe starters een plek kunnen vinden op het veld.

We bieden alle deelnemers de kans om zichzelf voor te stellen en de ruimte om contact te leggen met een potentiële overnemer of overlater. Maar niets moet. We sluiten af met een lekkere maaltijd.

Praktisch

Deze interactieve avond vindt twee keer plaats, op twee verschillende locaties: op 26 november in Lokeren en op 30 november in Muizen. Beide avonden hebben hetzelfde programma, maar wellicht andere deelnemers. We organiseren deze avonden met inachtneming van de corona-maatregelen. Indien fysieke bijeenkomsten op die dagen verboden zijn, dan gaan de avonden virtueel door.

De beide netwerkavonden zijn gratis, maar inschrijven is verplicht.

Na afloop krijgen deelnemers een lijst met experts mee die gespecialiseerd zijn in bepaalde aspecten van een bedrijfsovername/bedrijfsoverdracht. Deze avond brengt resultaten en inzichten van het H2020-onderzoeksproject Ruralization waaraan De Landgenoten deelneemt, en van een rapport dat De Landgenoten schreef in het kader van het uitwisselingsproject Eramus+ Learning Platform.

WAAR EN WANNEER?

Lokeren (9160), zaal Verloren Bos, Nijverheidstraat 17, op donderdag 26 november

EN

Muizen (2812), Baarbeekhoeve, Baarbeekstraat 24, op maandag 30 november

HOE LAAT? 17u-20u; deuren vanaf 16u45

Inschrijven? verplicht via deze link, uiterlijk op 23 november (voor Lokeren) en 25 november (voor Muizen)

PRIJS? gratis

The project RURALIZATION has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817642. The opinions expressed during this event reflect only the author’s view and in no way reflect the European Commission’s opinions. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the given information.

H2020 Ruralization

 

 

 

 

 

Erasmus+