Op zaterdag 23 april 2022 roept coöperatie De Landgenoten haar aandeelhouders bijeen voor haar jaarlijkse Algemene Vergadering.

Als je bij coöperatie De Landgenoten een of meerdere aandelen aankoopt, word je A-coöperant. Elke aandeelhouder heeft 1 stem in de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat je bezit. De Landgenoten kent ook B-aandeelhouders: dat zijn de aandeelhouders-organisaties die de coöperatie hebben opgericht of expliciet steunen in haar missie. Zij bewaken de realisatie van de missie van De Landgenoten.

Als aandeelhouder word je 1 keer per jaar uitgenodigd voor de algemene vergadering van de coöperatie. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid bestuurders te benoemen of af te zetten. Verder keurt de algemene vergadering de jaarrekening van het voorgaande boekjaar goed en verleent ze kwijting aan de bestuurders. De algemene vergadering heeft ook de bevoegdheid om de begroting en het jaarplan van het lopende boekjaar goed te keuren. De algemene vergadering kan tot slot beslissen over de eventuele wijziging van de statuten. Los van alle formele beslissingen is een Algemene vergadering ook een goed moment om als aandeelhouder kennis te maken met personeel en bestuursleden en om feedback te geven op de werking van de coöperatie.

De eerstvolgende algemene vergadering van coöperatie De Landgenoten gaat in levende lijve door op zaterdag 23 april 2022 van 10 tot 12 uur. Als aandeelhouder ontving je hiervoor een uitnodiging via e-mail. Ben je aandeelhouder en werd je niet uitgenodigd, stuur dan een mail naar contact@delandgenoten.be en dan bekijken wij wat er misging.