De Landgenoten heeft een tweeledige juridische structuur: het is enerzijds een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (De Landgenoten cvso), anderzijds is het een private stichting. De stichting bewaakt de visie van De Landgenoten en ontvangt schenkingen van geld of grond. De coöperatie verwerft financiële middelen voor de aankoop van grond via de verkoop van aandelen. De stichting heeft dezelfde missie als de coöperatie: burgers, boeren en overheden stimuleren om samen landbouwgrond duurzaam te beheren als gemeengoed en duurzame landbouwprojecten in heel Vlaanderen bevorderen. 


AVAls je bij coöperatie De Landgenoten een of meerdere aandelen aankoopt, word je A-coöperant. Elke aandeelhouder heeft 1 stem in de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen je bezit. De Landgenoten kent ook B-aandeelhouders: dat zijn de aandeelhouders die de coöperatie hebben opgericht én stichting De Landgenoten. Zij bewaken de realisatie van de missie van De Landgenoten.

Als aandeelhouder word je 1 keer per jaar uitgenodigd voor de algemene vergadering van de coöperatie. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid bestuurders te benoemen of af te zetten. Verder keurt de algemene vergadering de jaarrekening van het voorgaande boekjaar goed en verleent ze kwijting aan de bestuurders. De algemene vergadering heeft ook de bevoegdheid om de begroting en het jaarplan van het lopende boekjaar goed te keuren. De algemene vergadering kan tot slot beslissen over de eventuele wijziging van de statuten. Los van alle formele beslissingen is een Algemene vergadering ook een goed moment om als aandeelhouder kennis te maken met personeel en bestuursleden en om feedback te geven op de werking van de coöperatie.

De eerstvolgende algemene vergadering van coöperatie De Landgenoten gaat digitaal door op zaterdag 24 april 2021 van 10 tot 12 uur. Als aandeelhouder ontving je hiervoor een uitnodiging via mail. Ben je aandeelhouder en werd je niet uitgenodigd, stuur dan een mail naar contact@delandgenoten.be en dan bekijken wij wat er misging.

Wil je graag aandeelhouder worden en zo onze missie ondersteunen, maar zit je nog met vragen? Bekijk dan zeker de informatie op www.delandgenoten.be/aandeelhouder-worden en de bijhorende veelgestelde vragen.