Op woensdag 25 januari kan je in zaal 4 van het Cultureel Centrum de Zwaneberg te Heist een lezing bijwonen over duurzame veehouderij door bioboer Pepijn van Vark. Hij wordt bijgestaan door coöperatie en stichting De Landgenoten.

De veehouderijsector heeft aanzienlijke effecten op milieu en klimaat. De vleesproductie veroorzaakt een aanzienlijk aandeel van de uitstoot van broeikasgassen en het is verantwoordelijk voor verzuring van de bodem en de lucht. Maar veehouderij kan ook positieve effecten hebben. Denk aan het beheer van permanent grasland, dat de biodiversiteit ten goede komt en de koolstofopslag in bodems bevordert.

Pepijn volgde een opleiding biodynamische landbouw aan het Nederlandse Warmonderhof. Hij werkte verschillende jaren als natuurbeheerder bij Natuurpunt, tot hij aan de slag ging bij Vark, een biologische varkenshouderij in Nijlen. Pepijn deelt vanuit zijn achtergrond graag zijn inzichten over de mooie aspecten van veehouderij en de kracht van kringlooplandbouw. Hij gaat ook in op de pijnpunten binnen de veehouderij en belicht daarbij hoe hij hiervoor oplossingen zoekt bij Vark.

Vark beschikt sinds juli 2022 over 2,6 hectare extra grond die ingezet wordt als weiland voor de dieren en akker voor groenteteelt en voedergewassen. Deze grond word aangekocht door De Landgenoten met het geld van aandeelhouders en schenkers. Een vertegenwoordiger van De Landgenoten legt uit wat het belang daarvan is en kadert hoe De Landgenoten burgers, boeren en overheden stimuleert om samen landbouwgrond duurzaam te beheren als gemeengoed.

Schrijf in via onderstaand formulier.