De Landgenoten is een stichting en een coöperatie met sociaal oogmerk die de toegang tot grond voor bioboeren wil waarborgen en op gedeelde gronden de groei van duurzame landbouw in Vlaanderen wil stimuleren. 

De Landgenoten zoekt vrijwilligers die zich als expert in bewegingswerk kunnen engageren in een driemaandelijkse Participatieraad. De Landgenoten kijkt naar zowel interne stakeholders (vrijwilligers, aandeelhouders) als externe stakeholders (experts, vrijwilligers uit bevriende organisaties). Bij de samenstelling van de Participatieraad houden we rekening met een genderbalans. 

Stichting De Landgenoten is sinds 2021 een erkende beweging. De Stichting wordt geleid door een Raad van Bestuur die zich wil laten ondersteunen door een Participatieraad. Voor die Participatieraad rekenen we op de expertise van vrijwilligers met een achtergrond in sociaal-cultureel werk. 

Elke Participatieraad behandelen we een aantal thema’s waarover de Participatieraad de Raad van Bestuur adviseert. Feedback op de uitvoering van het beleidsplan, cocreatief bepalen van strategieën om bepaalde doelen te behalen, vertolken van voelsprietfunctie in het veld.

Je profiel:

• Je onderschrijft onze missie om burgers, boeren en overheden aan te sporen samen landbouwgrond duurzaam te beheren als gemeengoed.

• Je hebt een voorliefde voor biologische, duurzame landbouw en hebt kennis over de grondproblematiek in Vlaanderen.

• Je hebt ervaring als vrijwilliger - liefst op beleidsniveau.

• Je kan beleidsmatig denken en goed inschatten hoe bepaalde doelen te verwezenlijken.

• Je bent bereid je in te werken in bepaalde thema’s uit ons beleidsplan

• Je kan duidelijk jouw mening verwoorden en hebt ook begrip voor het standpunt van de ander.

Wat bieden we jou?

• Je staat mee aan het roer van een organisatie die werkt aan duurzame toegang tot grond voor bioboeren

• Je engageert je minimaal voor één mandaat, maximaal voor twee mandaten. Eén mandaat duurt drie jaar.

Wat mag je verwachten?

• Als lid van de Participatieraad woon je de driemaandelijkse Participatieraad bij. Deze gaat door in april, juni, september en december, op een weekenddag of ’s avonds in de week.

• Dankzij de overlegmomenten van de Participatieraad kan je bijdragen tot de missie van De Landgenoten

• Je krijgt enkele keren per jaar de kans deel te nemen aan een netwerkevenement op een boerderij.

• Je komt terecht in een warme, gezellige beweging met vrijwilligers met een hart voor biologische landbouw.

Meld je aan voor de Participatieraad bij evert@delandgenoten.be en we nemen snel contact met je op voor een gesprek.

Meer info:  
E evert@delandgenoten.be
T 0485606037