Meer weten

De absurditeit van een veldproef

18 februari 2019 - Welk soort investeringen hebben we nodig voor de Vlaamse landbouw? 'Maak werk van een duurzaam voedselbeleid en een kleinere veestapel, in plaats van geld te pompen in een veldproef met ggo-maïs die geen antwoord biedt op de uitdagingen van onze tijd.'

Zaak Huts: onze boeren worden uitgesloten

11 december 2018 - Onze boeren worden uitgesloten van de verkoop van landbouwgrond door het OCMW van Gent, dit is onbegrijpelijk.

Gent stelt grond ter beschikking aan bioboeren

14 februari 2018 - OCMW Gent stelt 10 ha publieke landbouwgronden ter beschikking aan een inspirerend stadslandbouwproject in Afsnee.

Een alternatieve investering voor de Belgische bisdommen

10 oktober 2017 - De Belgische bisdommen investeren voortaan in groen. De Landgenoten suggereert graag een bijkomende investering die aansluit bij de ecologische bekering waartoe paus Franciscus oproept: gemeenschappelijke landbouwgrond.

Geef ruimte aan landbouw en natuur

25 juni 2015 - De druk op onze open ruimte neemt onrustwekkende proporties aan. Moeten boerderijen plaatsmaken voor natuur? Hoog tijd om grondig na te denken over hoe we onze schaarse open ruimte een duurzame invulling kunnen geven voor de volgende generaties", schrijven De Landgenoten in MO*.

Zoek boeren die leegstaande hoeves willen uitbaten

10 juli 2015 - Om de verkommering van leegstaande hoeves aan te pakken is zopas een proefproject gelanceerd in het Pajottenland dat herbestemming van deze hoeves tot woningen eenvoudiger moet maken. Breng eerst de boeren in kaart die interesse hebben om deze hoeves uit te baten, vinden De Landgenoten.

Grond Genoeg?

18 mei 2015 - Wereldwijd, maar ook bij ons neemt de druk op grond toe. De moeilijke toegang tot grond is één van de belangrijkste oorzaken die bijdraagt tot het verdwijnen van onze boerderijen. Wat is er precies aan de hand in Vlaanderen?

Duitse bodematlas toont erbarmelijke toestand bodem

10 februari 2015 - Onze bodems zijn er slecht aan toe en dat is een slechte zaak. De Duitse Heinrich Böll-stichting, een ecologische denktank, stelde daarom de bodematlas samen. Die vat niet alleen de problemen samen, maar probeert ook oplossingen te noemen, zoals een biogrondfonds.

Een gezonde bodem voor een duurzame voedselproductie

8 september 2014 - Onderzoeker Koen Willekens legt je haarfijn uit waarom een vruchtbare bodem zo cruciaal is in de biologische landbouw. En dan begrijp je meteen waarom De Landgenoten vruchtbare bodems van boer tot boer willen doorgeven.

De Landgenoten: hoe het begon

10 september 2014 - Het voorbereidende proces nam vijf jaar in beslag. Het echte werk begint nu pas. Over verleden, heden en toekomst: een gesprek met twee van de bezielers: Geert Iserbyt en bioboer Tom Troonbeeckx.