wat

De Landgenoten laat boeren en consumenten samenwerken aan een betere toegang tot landbouwgrond voor boeren. De toegang tot grond is, door zijn hoge prijs, één van de grootste drempels voor (startende) landbouwers. Door middelen samen te brengen - via aandelen, schenkingen en legaten -, kan grond worden aangekocht en vele generaties lang worden beheerd als biologische landbouwgrond. Zekerheid over de toegang tot grond creëert kansen voor boeren om een duurzaam en agro-ecologisch bedrijf op te starten, uit te bouwen en door te geven aan een opvolger. Zo dreigt ook de opgebouwde bodemvruchtbaarheid, het levenswerk van de bioboer, niet verloren te gaan. En zo krijgt de boerderij opnieuw de ruimte om te groeien in een boeiend sociaal netwerk.

De coöperatie van De Landgenoten werd eind april 2014 opgericht door een netwerk van middenveldorganisaties: BioForum Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu, CSA Netwerk, De Kollebloem, De Wassende Maan, FIAN Belgium, Hefboom, Land-in-zicht, Landwijzer, Natuurpunt, Oxfam Solidariteit, Terre de Liens, Terre-en-vue, Velt, Voedselteams, Wervel en Widar. De gelijknamige stichting werd opgericht eind oktober 2014

In 2015 werd De Landgenoten genomineerd bij de tien beste sociale innovatoren van Europa. Voor de 'European Social Innovation Competition 2015' meldden zich 1400 deelnemers uit 40 landen aan.  

In 2017 won De Landgenoten publieksprijs en juryprijs van De Radicale Vernieuwers. In deze wedstrijd van de Sociale InnovatieFabriek, Radio 1 en De Standaard, in samenwerking met Cera, Koning Boudewijnstichting, VLAIO en Nationale Loterij werden uit 322 kandidaten projecten geselecteerd die met hun nieuwe tegendraadse, onverwachte en trendsettende ideeën streven naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.
 VEEL GESTELDE VRAGEN

Bestaan er reeds gelijkaardige initiatieven?

Ja, in binnen- en buitenland bestaan gelijkaardige initiatieven die werken rond de toegang tot landbouwgrond.

In Wallonië is Terre-en-vue actief sinds 2011; zij is ook medeoprichter van De Landgenoten.

In het buitenland zijn volgende coöperatieven en stichtingen actief: Terre de Liens (Fr), Soil Association Land Trust (UK), Biodynamic Land Trust (UK), Stichting Grondbeheer (NL) en Regionalwert AG (D).

Alle vermelde organisaties zijn actief ten voordele van biologische of biodynamische landbouw.
Het informele netwerk European Network of Civic Initiatives on Access to Land verenigt een 12-tal initiatieven uit heel Europa.

Hoe wordt de werking van de Landgenoten gefinancierd?

De Landgenoten heeft een tweedelige structuur, elk met elk een eigen financieel plan.

De coöperatie is opgericht in april 2014. Bij de coöperatie De Landgenoten cvba-so is voorzien dat de werkingskosten op termijn betaald worden uit de huurgelden van de gronden die ze beheert. In de opstartfase lukt dat nog niet: een volledige ondersteuning van de werking van de coöperatie via huurinkomsten kan pas verwacht worden vanaf 2017-2018. Daarom doet De Landgenoten beroep op schenkingen en subsidies om werkingskosten te financieren. Om diezelfde reden vragen we aan aandeelhouders om per aandeel 10 euro extra te storten als deelname in de werkingskosten.

De stichting bestaat sinds oktober 2014. Deze ontvangt schenkingen van geld of grond. De stichting stelt de verworven gronden steeds via de coöperatie ter beschikking aan boeren.