waarom

Waarom werk maken van een duurzame toegang tot grond voor Vlaamse bioboeren?

Méér boeren aan de slag

Elke week verdwijnen er 25 landbouwbedrijven in Vlaanderen. Elke week verliest België een landbouwareaal ter grootte van 145 voetbalvelden. De gemiddelde leeftijd van de Vlaamse boer is meer dan 50 jaar. Straffe cijfers, niet? Weinig jonge mensen durven het aan om een landbouwbedrijf op te starten: het nodige startkapitaal voor de grond legt van bij de start een zware hypotheek op het bedrijf. Voor bestaande duurzame landbouwprojecten die willen uitbreiden betekent de grondprijs vaak een extra - zware - lening.

Goed voor klimaat & milieu

Landbouw is wereldwijd verantwoordelijk voor meer dan tien procent van de uitstoot van broeikasgassen. Maar eten moeten we allemaal. Toch kan landbouw een positieve rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Biolandbouw maakt geen gebruik van fossiele kunstmest en kan de CO2-uitstoot drastisch beperken door koolstofopslag in de bodem. Voor bioboeren is bodemvruchtbaarheid van cruciaal belang voor gewaskwaliteit en opbrengst. Een maatschappij heeft er alle belang bij deze bodemvruchtbaarheid niet verloren te laten gaan. Want een vruchtbare bodem biedt vele ecologische voordelen: méér koolstof in de grond betekent minder koolstof in de lucht, minder overstromingen, minder erosie, méér biodiversiteit, ...  Bovendien zorgt de lokale afzet - eigen aan projecten van De Landgenoten - voor minder uitstoot.

Fair, lokaal & sociaal

Korte keten - met abonnementsystemen, zelfoogstboerderijen, hoeveverkoop en boerenmarkten - groeit aan populariteit. Wanneer een boer een duurzaam landbouwbedrijf opstart of uitbouwt, is de steun van de omringende gemeenschap van grote waarde. Het geeft de boer meer slagkracht om op een ecologisch verantwoorde manier te werken en een correct inkomen te verwerven. Omgekeerd kan een landbouwbedrijf in jouw buurt naast voedsel ook vorm geven aan een rijk lokaal netwerk. Denk aan lokale (en sociale) tewerkstelling, tegengaan van plattelandsarmoede, toegang tot gezonde en lokale voeding, educatie, streekidentiteit of hoevetoerisme. Samen met je kinderen je groenten gaan oogsten? Even langs de boerderijwinkel voor superverse yoghurt? Met de klas op bezoek bij de boer? Mogelijkheden zat.

Meer weten