structuur & statuten

De Landgenoten heeft een tweeledige juridische structuur:

- de coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (De Landgenoten cvba-so) is opgericht eind april 2014 en is erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC). Haar statuten vind je onderaan deze pagina. De coöperatie verwerft financiële middelen (uit spaar- en investeringsgelden) via de verkoop van aandelen, ze koopt en beheert landbouwgrond en verzorgt de contacten met de gebruikers-boeren. 

- de stichting (stichting De Landgenoten) is eind oktober 2014 opgericht. De stichting bewaakt de visie van De Landgenoten en ontvangt schenkingen van geld of grond. Het fonds Vrienden van De Landgenoten is geen rechstpersoon en wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting voor de fiscale aftrekbaarheid van giften.

Steun met een gift

De coöperatie wordt geleid door een Raad van Bestuur, die ondersteund wordt door een adviesgroep voor de beoordeling van boeren en projecten. Ook de stichting wordt beheerd door een Raad van Bestuur. In praktijk zetelen bijna alle bestuurders van de coöperatie ook in de stichting en omgekeerd.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Wie zetelt er in de Raad van Bestuur?

Hieronder vind je de namen van alle bestuurders van de coöperatie en de stichting De Landgenoten. Ook de raadgevende leden vind je hier terug. Tussen beide bestuursorganen is een grote overlapping; ze vergaderen samen.
Indien bij een bestuurslid een naam van een organisatie of bedrijf is ingevuld, zetelt de bestuurder in naam van deze organisatie of dit bedrijf. Staat er geen organisatie of bedrijf vermeld, dan zetelt de bestuurder in eigen naam.

Bestuursleden cvba-so  / stichting

 

Naam

bestuurder in cvba-so

bestuurder in stichting

1

Tom Troonbeeckx

ja, voorzitter

ja, voorzitter

2


BIOFORUM VLAANDEREN, vertegenwoordigd door Lieve Vercauteren

 

ja, penningmeester

ja, penningmeester

3

HEFBOOM vertegenwoordigd door Hubert David

ja

ja

4

STICHTING DE LANDGENOTEN, vertegenwoordigd door Dirk Govaerts

ja

ja, ondervoorzitter

5

Leen Laenens

ja

ja

6

Kurt Nevejans

ja

ja

7

Jan Borghs

ja

ja

8

Ludwig Lauwers

ja

ja