via schenkingen

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan ook overschrijven op het rekeningnummer van het Fonds vrienden van De Landgenoten, beheerd door de Koning Boudewijnstichting BE10 0000 0000 0404 met gestructureerde mededeling 018/0300/00086.  

Wil je een specifiek boerderijproject steunen?
Of stort je voor een speciale gelegenheid? Laat ons je wens of voorkeur weten.

Wil je een doorlopende opdracht instellen?
Dat kan via online banking je kan dit formulier ingevuld aan jouw bank bezorgen. Het totaalbedrag van je giften wordt jaarlijks samengeteld voor fiscale aftrekbaarheid.

Heb je bepaalde wensen of vragen?
Heb je nood aan een persoonlijk gesprek? Neem vrijblijvend contact op met ons. Wij behandelen jouw vraag op een professionele, discrete manier. 

Hartelijk dank voor je steun!

VEEL GESTELDE VRAGEN

Ontvang ik een fiscaal attest voor mijn schenking?

Het Fonds Vrienden van De Landgenoten wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf 40 euro per jaar geven aanleiding tot een belastingsvermindering.

Als particulier kan je met dit attest 45 procent van je gift recupereren via de aangifte van de personenbelasting. Je kan maximaal 10 procent van je netto-inkomen inbrengen als gift. Als bedrijf kan je giften met een fiscaal attest aftrekken van je winst, tot een maximum van 5 procent van die winst. De grootte van de belastingsvermindering hangt af van het belastingstarief voor je bedrijf. Ook een vzw onderworpen aan de vennootschapsbelasting kan deze giften aftrekken van haar winst; voor een vzw onderworpen aan de rechtspersonenbelasting levert een fiscaal attest geen voordeel op. De fiscale attesten worden in februari van het volgend jaar bezorgd door de Koning Boudewijnstichting. Je kan evenwel, wanneer het om een belangrijk bedrag gaat, ook vragen om onmiddellijk het attest te krijgen.

Wat gebeurt er met het geld dat ik geschonken heb?

Met jouw gift kunnen wij landbouwgrond en eventueel bijhorende gebouwen vrijkopen, betaalbare en duurzame gebruiksrechten op deze gronden verlenen aan biologische landbouwbedrijven, lokale dynamieken rond deze boerderijen stimuleren, … Met jouw gift lever je een essentiële bijdrage aan onze missie: ruimte geven aan biologische en lokale landbouw in Vlaanderen.

Kan ik mijn favoriete bioboer steunen?

Dat kan! Geef jouw voorkeur door, zodat wij met jouw wens rekening kunnen houden. Van elke 10 euro die je voor een specifiek project schenkt, gaat 1 euro naar de werking van De Landgenoten.

Kan ik De Landgenoten in mijn testament opnemen?

Dat kan! In een testament geef je aan wie de begunstigde(n) word(t)(en) van jouw nalatenschap. De uitvoering ervan vindt plaats na jouw overlijden, maar een testament kan je al op voorhand opstellen. Je kan dit laten opmaken door de notaris of zelf met de hand schrijven. Er zijn verschillende formules. Vooral als je aan een vriend of een ver familielid wil nalaten, kan het interessant zijn om De Landgenoten in je testament op te nemen onder de vorm van een duolegaat. De Landgenoten betalen dan de hoge successierechten, zodat jouw vriend of familielid netto meer kan erven. Een notaris kan hierover gratis advies geven. Wij staan ook steeds ter beschikking voor jouw vragen.

Kan ik grond schenken of nalaten aan De Landgenoten?

Dat kan! Je kan een stuk land, een huis, een kunstwerk, ... uit jouw erfenis schenken of nalaten. Als je grond wil schenken of nalaten, moet deze geschat worden door een schatter die erkend is door de Vlaamse Overheid. Een notaris kan hierover gratis advies geven. Wij staan ook steeds ter beschikking voor jouw vragen.

Kan ik mijn aandelen in de coöperatie van De Landgenoten aan de stichting nalaten?

Dat kan! Als aandeelhouder in de coöperatie van De Landgenoten kan je jouw aandelen ook nalaten aan de stichting. Neem contact op met ons, wij helpen je graag verder.

Wat is het verschil tussen een aandeel en een gift?

Als je een aandeel koopt in de coöperatie, word je aandeelhouder en dus medebeheerder van de coöperatieve vennootschap. Je wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van de cvba. En je kan je aandeel eventueel op een later tijdstip terugnemen uit de coöperatie of verkopen. Geef je een som geld als gift aan de stichting, dan doe je er afstand van en kan je je geld niet terugvragen.