Privacybeleid

De Landgenoten verzamelt aan de hand van formulieren en e-mails gegevens van personen en organisaties, ten behoeve van het aandelenregister en voor het communiceren over de activiteiten van De Landgenoten.

De Landgenoten gebruikt de verzamelde gegevens enkel voor haar eigen activiteiten.

Wil je graag weten welke van jouw gegevens wij geregistreerd hebben, formuleer dan je verzoek aan contact@delandgenoten.be.