Intekenformulier

Ik verklaar te willen intekenen op aandelen van De Landgenoten cvba-so. Ik verstrek daartoe de onderstaande gegevens. Ik heb de mogelijkheid gehad kennis te nemen van het informatiedossier over de aangeboden aandelen en ga akkoord met de statuten van de coöperatie.
Ik verbind mij er toe om de inschrijvingsprijs te voldoen binnen de vijf werkdagen nadat ik van De Landgenoten cvba-so richtlijnen heb ontvangen voor de betaling (*indien niet vooraf betaalde cadeaubon).
- download papieren intekenformulier

AANDEELHOUDERSCHAP