hoe

De Landgenoten verwerft financiële middelen via de verkoop van aandelen, via schenkingen en legaten. Met deze middelen koopt ze landbouwgrond. Vervolgens verleent ze betaalbare en duurzame gebruiksrechten op deze gronden aan gecertificeerd biologische landbouwbedrijven. Ook boeren in omschakeling naar bio kunnen gebruik maken van de verworven gronden.

Landbouwbedrijven verbonden aan De Landgenoten worden gestimuleerd om een band aan te gaan met de lokale gemeenschap. Zo geeft De Landgenoten groeikansen aan duurzame bedrijven met een maatschappelijke en ecologische meerwaarde.

Meer weten