Gent stelt grond ter beschikking aan bioboeren

Afsnee, 14 februari 2018 -  Het Gentse OCMW stelde recent 10 ha vruchtbare landbouwgrond ter beschikking aan Stad Gent, die zo ruimte wilde creëren voor een stadsgericht landbouwproject met kansen voor sociale tewerkstelling.

Het winnende project van startende bioboeren Maarten Cools en Wim Michels in samenwerking met lokale veeteler Steven Deroo, Natuurpunt Gent, Moester vzw en enkele lokale buurtbewoners - getiteld 'Het Boerencollectief' - overtuigde meteen Stad Gent: "Het feit dat twee nieuwe landbouwers samenwerken met een reeds actieve landbouwer vormt een grote meerwaarde. Dit is een mijlpaal in het verduurzamen van het Gentse landbouwsysteem", aldus Tine Heyse, Gentse schepen van Milieu, Klimaat en Energie.

"Een mijlpaal voor verduurzaming Gentse landbouwsysteem"

OCMW-voorzitter Rudy Coddens licht toe dat de grond in bruikleen wordt gegeven. “Het hoeft niet altijd te gaan om de economische opbrengst. Hier kiezen we resoluut om te investeren in sociaal patrimonium, in sociale tewerkstelling, in educatie en natuur.” De hoeve aan de rand van het terrein wordt ter beschikking gesteld door bewoners Caroline Vanhauw en Vincent Hebbelynck. Er zal plaats zijn voor een hoevewinkel, een boederijschool, en zelfs een boerderijscouts.

Annelies Beyens, aanspreekpunt voor grondeigenaren bij De Landgenoten, is blij met dit initatief: "De toegang tot landbouwgrond is een enorm probleem voor startende boeren. Gelukkig merken we dat steeds meer lokale besturen iets willen ondernemen. Want wie gaat er anders binnen 20 jaar voor ons voedsel zorgen? Wij juichen het toe dat gemeentes - letterlijk - ruimte willen maken voor een lokale voedselstrategie. Door grond ter beschikking te stellen van een lokaal, duurzaam landbouwproject kan je als gemeente bovendien tegelijk aan je klimaatplan, tewerkstellingsdoelen, lokale voedselvoorziening, sociale cohesie en burgerparticipatie werken."

De Landgenoten koopt landbouwgronden of neemt ze in beheer en biedt begeleiding aan gemeentes die hun landbouwgronden een duurzame bestemming willen geven voor lokale voedselproductie. Neem contact op via contact@delandgenoten.be of 03 286 92 77.

Woon je in de buurt van Afsnee? Dan kan je binnenkort meedoen met de zelfoogstboerderij van Wim en Maarten. Meer info.