Geef ruimte aan de boeren van de toekomst: onze tips en aanbevelingen

Als 'Radicale vernieuwer van 2017' en beoefenaar van een vernieuwende vorm van gemeenschappelijk grondbeheer, wil De Landgenoten graag inspiratie bieden. Zo wensen we de kwantitatieve en kwalitatieve uitholling van landbouwgronden op de politieke agenda te zetten. We schreven hiertoe onze concrete tips en aanbevelingen neer in een visietekst: "Geef ruimte aan de boeren van de toekomst". 

Met deze bijdrage willen we het maatschappelijk debat over de toegang tot grond voor boeren en het ruimtelijk beleid aanzwengelen. Dit doen we met tips voor lokale, regionale en Europese beleidsniveaus. 

Wil je deze tekst graag mee verspreiden? Je kan een papieren versie aanvragen via contact@delandgenoten.be of 03 286 92 77.