Een alternatieve investering voor de Belgische bisdommen

10 oktober 2017 - De Belgische bisdommen investeren voortaan in groen, zo kopte De Standaard op 4 oktober. Ze trekken hun investeringen uit fossiele brandstoffen terug en investeren voortaan in duurzame energie. De coöperatie en stichting De Landgenoten, mede door De Standaard genomineerd als Radicale Vernieuwer van 2017, suggereert graag een bijkomende investering die evenzeer aansluit bij de ecologische bekering waartoe paus Franciscus oproept: gemeenschappelijke landbouwgrond voor bioboeren.

Laudato Si: de aarde is ons ‘gemeenschappelijke huis’

De Landgenoten beheren landbouwgrond als een ‘common’, een gemeenschappelijk bezit waarvan biologische boeren een carrière lang gebruik kunnen maken. In een dichtbevolkt gebied als Vlaanderen is landbouwgrond verwerven zo langzamerhand onmogelijk; een gemeenschappelijke investering is voor een startende boer een erg welkome ruggensteun. De idee dat we de aarde niet in eigendom hebben maar slechts in bruikleen, is de kerngedachte van onze coöperatieve vennootschap. Om de grond in de best mogelijke staat te kunnen doorgeven aan toekomstige generaties, vereisen De Landgenoten dat de grond biologisch wordt bewerkt: deze werkwijze garandeert een gezonde, veerkrachtige bodem die jaar na jaar aan kwaliteit wint. 

Tegelijk sluiten De Landgenoten nauw aan bij de agro-ecologische visie die stelt dat familiale, ecologische landbouwprojecten wereldwijd de beste garantie zijn voor een landbouw die het milieu respecteert, de bevolking van kwaliteitsvol lokaal voedsel voorziet en de toegang tot veilig drinkwater respecteert. Precies dezelfde visie waarvan paus Franciscus in paragraaf 30 (over water) en paragraaf 129 (over diversiteit in landbouwsystemen) getuigt. De paus pleit ervoor dat autoriteiten maatregelen zouden nemen om kleine producenten te ondersteunen. Waarom niet als kerkelijke autoriteit het heft in handen nemen?

Paus Fransiscus pleit voor diversiteit in landbouwsystemen

Met een investering in landbouwgrond, zou de Kerk bovendien weer aansluiten bij een eeuwenoude traditie. Hoeveel landbouwgronden waren in vorige eeuwen niet in eigendom van kloosterordes en abdijen? Door in te zetten op lokaal georiënteerde landbouw, op ondersteuning van agro-ecologische boeren, mogelijk zelfs op korteketenverkoop en een eventuele educatieve functie, kan de Kerk - on top - een zeer positieve impact hebben op het versterken van een lokaal sociaal weefsel. Het landbouwbedrijf wordt een plek van ontmoeten, verbinden en zorgen. De paus heeft het goed begrepen: wie goed zorgt voor de aarde, wordt goed door de aarde verzorgd.

Duurzaam investeren in gemeenschappelijke landbouwgrond en lokale voedselvoorziening met sociale meerwaarde? De Landgenoten gaan graag in dialoog met de Belgische Bisdommen over de mogelijkheden. 

Vragen? Annelies Beyens (E annelies@delandgenoten.be, T 03 286 92 77), aanspreekpunt grond bij De Landgenoten helpt je graag verder.

 

©Intvis