Disclaimer

Deze website werd met de grootste zorg opgesteld. Er wordt steeds getracht zo snel mogelijk de meest actuele informatie te verstrekken. De Landgenoten of de auteurs van de website kunnen echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van deze website. De Landgenoten is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.

De Landgenoten verzamelt via deze website contactgegevens van aandeelhouders en schenkers om hen zo correct en vlot mogelijk te kunnen bereiken. Deze gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, tenzij hiervoor expliciete toestemming gevraagd wordt.

Je kan via de website ook intekenen op onze maandelijkse nieuwsbrief. Dit is het belangrijkste kanaal om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Het systeem dat De Landgenoten gebruikt voor het verzenden van deze nieuwsbrief, laat toe om te analyseren via welke e-mailadressen een weblink is geopend. We engageren ons ertoe om, conform de privacywetgeving, deze persoonsgegevens enkel te gebruiken voor anonieme analyses van groepen van mensen. Deze analyses helpen ons om onze nieuwsbrief te evalueren. In geen geval worden deze gegevens aan derden doorgegeven of voor andere doeleinden gebruikt. Wie onze nieuwsbrief niet langer wil ontvangen, kan zich op elk moment uitschrijven via de knop onderaan in de nieuwsbrief. Je kan onze activiteiten ook steeds volgen via de artikels op onze website, of via sociale media (LinkedIn, Twitter of Facebook)

Wil je je contactgegevens laten aanpassen of heb je vragen over de gegevens die we van jou bijhouden, dan kan je terecht bij contact@delandgenoten.be.