Als grondeigenaar

 

De Landgenoten helpt jou als maatschappelijk geëngageerde grondeigenaar - particulier, lokale overheid, OCMW, kerkfabriek, zorgcentrum, ... - graag op weg om je landbouwgrond in te zetten voor lokale duurzame voedselproductie.

Vraag advies op maat

De Landgenoten is expert in duurzame landbouw, het inschatten van het potentieel van een stuk grond voor die landbouw en de mogelijke contractvormen. Deze praktijk-getoetste expertise leggen we naast de wensen, noden en operationele logica van jou als grondeigenaar. Na een intakegesprek stellen wij een aanpak op maat voor. Met een vooronderzoek en/of een participatieve workshop brengen we de kansen en uitdagingen voor duurzame, lokale landbouw op het stuk grond in kaart, en stellen je op die manier in staat om de stap te zetten naar het gedroomde landbouwproject op jouw grond.

Contacteer ons voor een kennismaking

Grond schenken, verkopen of in beheer geven

Door grond aan De Landgenoten te schenken of te verkopen ben je zeker dat jouw grond over de generaties heen wordt ingezet voor lokale, biologische landbouw en beheerd wordt als gemeengoed. Indien je eigenaar van de grond wenst te blijven, kan je het beheer van jouw grond overdragen aan De Landgenoten. We sluiten dan een erfpachtcontract af dat geldt voor minimum 27 en maximaal 99 jaar.

Meer over voordelen & voorwaarden