als boer

Wil je graag je bedrijf overlaten? Of wordt de grond die je pacht te koop aangeboden? Wil je graag uitbreiden? Wil je graag boeren, maar heb je nog geen grond gevonden? Heb je zicht op een concreet perceel en zoek je een betaalbare manier om te starten? Elke bioboer (in spe) kan met De Landgenoten samenwerken. 

Waarom?

  • je sluit je aan bij een groeiende beweging van 1000 boeren & burgers
  • je hebt zelf geen kapitaal of lening nodig om de grond te kopen
  • de grond wordt aangekocht en beheerd als gemeengoed
  • de grond heeft een verzekerde biologische toekomst
  • je krijgt in ruil voor een jaarlijkse vergoeding zekere toegang tot de grond tot het einde van jouw carrière
  • jouw bedrijf kan later eenvoudiger overgenomen worden door een nieuwe bioboer

Contacteer ons voor een kennismaking

 

VEEL GESTELDE VRAGEN

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om met De Landgenoten samen te werken?

De Landgenoten kiest de projecten waarin ze investeert zorgvuldig.
Wil je boeren op een grond van De Landgenoten, dan onderzoekt een adviesgroep:
- of je bereid bent om te werken volgens de geldende normen voor de biologische productie
- of je beschikt over voldoende ervaring en competenties, zowel voor de teelttechnische kant als voor het runnen van een onderneming
- of je in je bedrijfsplan realistische inschattingen maakt
- of je beschikt over een netwerk (of kans hebt om een netwerk op te bouwen) dat het benodigde kapitaal kan bijeen brengen


Hou er rekening mee dat het meerdere weken kan duren vooraleer de beslissing valt of De Landgenoten wel of niet met jou in zee gaat. Vervolgens kan het nog enkele maanden duren vooraleer een stuk landbouwgrond kan aangekocht worden.

 

 

Kan een boer kiezen wat hij doet op de landbouwgrond van De Landgenoten?

De Landgenoten hecht veel belang aan een agro-ecologische productie. Daarom stelt De Landgenoten als voorwaarde dat je de landbouwgrond bewerkt volgens het lastenboek van de biologische landbouwproductie.

Dat betekent onder meer dat je ruime vruchtwisseling toepast en organische meststoffen gebruikt en dat je geen gebruik maakt van chemisch-synthetische beschermingsmiddelen of kunstmest. Dit betekent ook dat je je verplicht onder controle stelt en zonder verwijl naar een biocertificaat toe werkt. Op de site van BioForum Vlaanderen lees je meer over biologische landbouw en veeteelt.

De Landgenoten werkt bovendien bij voorkeur samen met boeren die zich engageren voor een lokale afzet en een betrokken boer-burger-relatie. Zo bouw je als boer mee aan een duurzame maatschappij met een sterk sociaal weefsel. Je zal trouwens nood hebben aan een groep mensen rond je bedrijf (klanten, buren, kennissen...) die bereid is je te helpen schenk- en spaargeld te mobiliseren voor de aankoop van grond voor je bedrijf.

 

Moet een boer aandeelhouder worden?

Ja. Wanneer je als boer in zee gaat met De Landgenoten, wordt van jou verwacht dat je ook aandeelhouder wordt. Zo word je lid van de algemene vergadering én onderschrijf je ook de visie van de coöperatie die streeft naar een duurzame, lokaal georiënteerde landbouw.

 

Wat kost het de boer om op grond van De Landgenoten te werken?

Wanneer de grond voor jouw project is aangekocht, leggen we de voorwaarden en de huurprijs vast in een gebruiksovereenkomst. Deze kost hangt af van een aantal criteria. In volgorde van belang zijn dat: de landbouwactiviteiten van je bedrijf, de regio, de oppervlakte van de grond en de aankoopprijs/ha. De huurprijs kan ruwweg variëren tussen ca. 500 euro/ha (voor bv. granen) & ca. 1800 euro/ha (voor bv. kleinfruit). Tijdens de looptijd van de gebruiksovereenkomst betaal je naast huurgeld ook de eventuele kosten voor aansluiting en verbruik van water en elektriciteit, en alle eventuele belastingen op de grond met uitzondering van de onroerende voorheffing. De gebruiksovereenkomst geeft jou de zekerheid dat je tot het einde van je carrière op dezelfde grond kan werken.

Heeft het zin dat ik een aanvraag indien als De Landgenoten al een aantal projecten heeft lopen?

Ja! Het ene project van een boer sluit het andere niet uit. Elke aanvraag die van de adviesgroep een positief advies krijgt en wordt goedgekeurd door het bestuur, wordt uitgevoerd. De Landgenoten is geen fonds dat een bepaald of beperkt budget ter beschikking heeft om grond aan te kopen. Wel geven wij mensen de kans om via aandelen in de coöperatie te investeren in de landbouwgrond voor het project van hun voorkeur. Hoeveel middelen we ter beschikking hebben, hangt dus af van het aantal aandeelhouders dat investeert in jouw project. Per project starten we met de werving van aandeelhouders, waarin jij als boer een belangrijke rol speelt. Je mobiliseert je eigen netwerk en klantenkring om jouw project te helpen realiseren.

Waarom zou ik de aankoop van landbouwgrond niet met mijn eigen klantenkring regelen?

De aankoop en terbeschikkingstelling van landbouwgrond is een ingewikkelde materie die zwaar kan wegen op een kleine onderneming. Een overkoepelende organisatie die zich in dit thema specialiseert en begeleiding op maat voorziet, kan een grotere stabiliteit verzekeren, zowel voor de aandeelhouders als voor de boer. Het beheer hangt dan niet af van een paar personen maar wordt gedragen door vele organisaties. Bovendien kunnen ook mensen die niet rechtstreeks bij een boerderij aangesloten zijn, mee investeren. De Landgenoten hebben bovendien de kracht om gronden over generaties heen te bestemmen voor biologische landbouw. Ook wanneer de huidige klantenkring (of het huidige bedrijf) alweer verdwenen is.

Kan ik landbouwgrond verkopen of ter beschikking stellen van De Landgenoten?

Bezit je een stuk landbouwgrond en zie je een samenwerking met De Landgenoten wel zitten? Dan zijn er verschillende opties. Je kan de landbouwgrond verkopen aan De Landgenoten of je kan hem op een andere manier ter beschikking stellen. Voor De Landgenoten is het van belang dat de aard, de ligging en de grootte van de grond toelaten om er een renderend bedrijf uit te bouwen. Ideaal wordt het als je zelf een potentiële (startende) boer voor je grond kent. Je neemt best even contact met ons op om de mogelijkheden door te praten.